Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on vahvassa nousussa oleva tapa rahoittaa yhteisölle tärkeitä asioita kokoamalla vuolas virta pienistä puroista. Kun me koemme, että tärkeä tarve kaipaa toteutuakseen osallistumistamme, voimme yhdessä voimaantua ja saada aikaan.

 

Näemme täällä säätiössä, että velvollisuutemme on tukea sellaisia uusia muotoja, joilla voidaan saada aikaan oikeudenmukaisempaa ja yhteisöjä rakentavaa taloutta ja omistusta. Meillä on tässäkin maassa globalisaation seurauksena ongelmia omistusten keskittymisessä, käyttöoikeuksien ja mahdollisuuksien siirtämisessä eteenpäin sekä rahan katoamisessa kierrosta.

Joukkorahoitus luo yhteisöllisiä voimakeskittymiä, joissa niihin osallistuvat löytävät toisensa ja yhdistävät voimansa voittaakseen  näitä ongelmia. Esittelemme joukkorahoitussivullamme meitä lähellä olevien yhteisöjen hankkeita, jotka pyrkivät rakentamaan vahvempia yhteyksiä ihmisten välille paikallisesti. Näin annamme myös uusia mahdollisuuksia. Joukkorahoituskampanjoihin tarvitaan aina myös vapaaehtoisia, joten aina voi osallistua myös omalla työpanoksellaan!