Käynnissä oleva hanke: Kurkirahasto

Tällä sivulla esittelemme joukkorahoituksessa olevia hankkeita, joissa me olemme mukana. Tällä hetkellä on on käynnissä seuraava joukkorahoitushanke: 

 

Biodynaamisen Viljelyn Säätiö tukee itsenäisesti toimivan Kurkirahaston perustamista Vesilahdella. Tämä hanke yhdistää koko puhdasta ravintoa ja reilua kauppaa arvostavan yhteisön hankkimaan yhdessä maan, joka tälläkin hetkellä kasvaa biodynaamisessa huomassa.

 

Säätiö on perustamassa paikalliseen ja yhteisölliseen maanomistukseen omaa rahastoa Vesilahden tarpeita silmällä pitäen. Tämän kunnan ja lähialueen, esimerkiksi Tampereen, asukkaat ovat tottuneet saamaan Kurjen biodynaamisen Tilan tuotteita. Nyt viljelyala on pienentymässä ja jo biodynaamiseen viljelyyn hyväksytyt pellot ovat myynnissä. Meitä on jo suuri joukko ihmisiä, jotka näemme eirttäin tärkeänä, että me ja muun muassa Tampereen Steinerkoulu saavat edelleen näiltä pelloilta herkkuja pöytään.

Se ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan meidän on kannettava kortemme kekoon!

 

Meidän on saatava ruokamme pöytään mahdollisimman edullisesti, se on selvä. Mutta myös viljelijän on saatava korvaus työstään, sellainen korvaus, jolla hän voi ja jaksaa työtään tehdä. Jos me yhdessä hankimme maan ja saamme vastineeksi parasta ja puhtainta ruokaa, haluammeko me vaatia korkoa, joka vain kasvattaa ruokamme hintaa?

Lue lisää...