Biodynaamisen Viljelyn Säätiö

Emme voi palata menneeseen, emme siinä muodossa kuin se silloin oli. Kun maaseutu oli vielä pienten yksilöllisten tilojen kirjava kudelma, oli yhteisö elävä ja toimiva. Näemme työn maatiloilla uudelleen elpyvänä, ihmisten ja luonnon kohtaamisena, joka on kaiken inhimillisen kulttuurin perusta. Meillä on vankka näkemys siitä, miten tämä elpyminen on mahdollista. Haluamme jakaa tietoa ja ymmärrystä sekä löytää tarjoajia ja tarvitsijoita, tuoda heitä yhteen, ja mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus.

 

Maan tuotto-odotus ja hinta on yleensä kohtuuton alkutuotannon harjoittamiseen, joten etsimme ja toteutamme keinoja, joilla maan käyttö ja viljely mahdollistuu nuorelle polvelle, vanhan väistyessä. Haasteena on ajatella asiat uudella tavalla ja lähteä rohkeasti seuraamaan ja toteuttamaan uutta toimintakulttuuria.

 

Säätiön tarkoituksena on edistää biodynaamista viljelyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
1) Tukee biodynaamiseen viljelyyn liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa

2) Tukee biodynaamisen viljelyn koulutusta ja opiskelua

3) Tukee biodynaamisen viljelyn mallitilatoimintaa

 

Biodynaaminen liike on ollut aina nimensä mukaisesti dynaaminen ja on sitä tulevaisuudessakin. Olemme tärkeä osa kokonaisvaltaista muutosta, joka alkaa pienistä siemenistä: tiedosta ja tahdosta.